Vi gjennomfører ulike turer hele året tilpasset sesong.

Ta kontakt i dag for for deres neste tur.

Kontaktinformasjon: 
Telefon 90 88 43 54, e-post: arne.hatloy@matsafari.no